Brettshaping

Kite surfing

Kitesurfing er en variasjon av det som er kjent som vanlig surfing. Egentlig kan kitesurfing forklares som en blanding av flere ulike andre vannsport, i tillegg til at det er ganske mye gymnastikk i sporten. Kitesurfing dekker elementer som man både vinner i wakeboarding, vindsurfing, vanlig surfing og paragliding. Kitesurfing går helt klart under kategorien ekstremsport. Når man driver med kitesurfing vil surferen befinne seg på et brett som da er oppå vannet, slik man ville ha gjort i vanlig surfing. Forskjellen i kitesurfing er at man i tillegg til å stå på brettet også vil ha en slags drage som man er knyttet fast til. Den som står på brettet vil da holde fast i den dragen og vil bli flyttet på vannoverflaten ved hjelp av vinden som tar tak i dragen.Det er forskjellige typer brett man kan bruke under kitesurfing, og surferen kan både være løs på brettet eller stroppet fast med fot stropper eller bindinger. Det er mange forskjellige stiler innen kitesurfing, og disse vil bli definert ut fra måten man surfer på og hva man gjør mens man er ute på vannet og på brettet.